Stressmestringskurs i samarbeid mellom Puro Yoga og to psykologer i Stressiro.

Kombiner yoga med å lære mer om menneskets psyke, hvordan mestre stress, andre belastninger og få konkrete verktøy å bruke i hverdagen. Vi lover et skikkelig påfyll av mentale vitaminer!

Program:
Kurset varer fem torsdager, to timer gangen mellom kl. 19.30-21.30. En time psykologi og én time yoga.

3. november:
Hva er stress?
Kroppen og hjernens stressmekanismer
Sund og usund stress
En kognitiv modell for stressmestring
Yogapraksis

10. november:
Verktøy i stressmestring
Metakognitivt perspektiv på tanker
Hvordan roe ned en stresset hjerne
Pust og avspenning
Yogapraksis

17. november:
Søvn og stress
Om søvnens fysiologi
Hvordan fremme god søvn?
Når løsningen blir en del av problemet
Yogapraksis

24. november:
Hvordan håndtere negative tanker og bekymringer?
Negative automatiske tanker
Adferdsnøkkel
Aksept som terapeutisk verktøy
Yogapraksis

1. desember:
Grensesetting og selvfølelse
Subjekt og objekt – hva styrer meg?
Tåleransevindue – hvor er mine grenser?
Å kunne si nei til andre for å si ja til seg selv
Yogapraksis

Kurset er ikke tenkt som en form for behandling eller gruppeterapi, men mer lagt opp som undervisning og formidling av kunnskap og erfaring.

Instruktører:
Kristin Kloster & Monica Beer Prydz: Psykologi
Pernille Bønkan: Yoga