Kurset vil introdusere chanting av tradisjonelle sanskrit tekster og vers. Vi kommer bl.a. til å ta for oss åpnings- og avslutningsmantraet i ashtanga yoga, noen vers fra Bhagavad Gita og enkelte andre kjente mantra. Vi vil gå igjennom tekstene med klassisk resitering for å lære korrekt og flytende uttale prix viagra en ligne. I tillegg kommer vi til å gå nærmere inn på innholdet i tekstene med oversettelse til norsk og drøfting av betydning i forhold til filosofi og yogapraksis. Hver kurstime vil ha et klart tema slik at du kan delta på enkelte av timene som drop-in og fremdeles ha utbytte av undervisningen. Dersom du ønsker å starte egen praksis med chanting hjemme, vil det være nyttig å følge hele kurset.

Kurset passer for alle som er interessert i chanting, sanskrit og filosofi.

Tirsdager kl. 18-19
Søndager kl. 11-12

Pris: drop-in 120.- eller månedskort
Lærer: Karin Mæland

Foto © Nicki Twang – www.twang.no