De første to ukene av februar vil Dominic og hans sønn Matthew ha hovedansvaret for Mysore undervisningen om morgenen, da Kajsa drar til India for egne yogastudier. Matt blir igjen 6 uker til. I mars vil han bli assistert av Taran Batthal da Kajsa og Pernille holder workshop i Goa, India. Vi tar ikke ekstra betalt av våre faste elever i denne perioden, men faste elever/månedskort vil bli prioritert fremfor drop-in elever.

Ashtanga yoga asana workshop m. Dom & Matt (far & sønn). “The old and new way” of teaching in Mysore…
Søndag 14. feb. kl. 14-17.00
Pris: 900.-

In this 3 h. workshop we will practice with two generations of students to Guruji and Sharath: Dominic Corigliano and his son Matt. They will share their lifelong experience of self practice, teaching and being a student of later Pattabhi Jois and his grandson Sharath in Mysore.

Still being the same discipline, Pattabhi Jois represent the “old way” of teaching Ashtanga yoga and Sharath the “new way” seen through the eyes of a father and son who has followed and worshipped them both. Dom and Matt will use their own experience as students and teachers and references from Dom´s movies with Guruji showed the week-end ahead.

Don´t miss this rare oportunity with Dom and Matt together! All levels are welcome.

Velkommen også på en bilde- og film ettermiddag med Dom og Matt. Det blir fremfor alt uttrekk av filmene til Dominic som blir vist frem. Filmer fra Gurujis dager og tidlige filmer med Sharath. Unike klipp!
Dette blir en del av Puros 10-årsfeiring. Søndag 7. feb. kl. 14-17.00. Gratis entré. Vi serverer chai. Alle er velkommen! Sted: Puro Yoga i Bygdøy Allé 16.

Påmelding…