Karina holder vårens siste donasjonsklasse i Jivamukti yoga nå førstkommende lørdag kl. 15-16.30.

Denne gang går alle inntekter til ROSA. Et prosjekt initiert av regjeringen som jobber med:

  • Reetablering
  • Oppholdssteder
  • Sikkerhet
  • Assistanse

Døgnsåpen hjelp (tlf. 22 33 11 60) for kvinner og barn som blir utsatt for menneskehandel, vold eller tvangsekteskap. Krisesentersekreteriatet har fått mandat å ivareta livskvaliteten blandt dem som er utsatt. Først og fremst sosiale tiltak for kvinner og barn. Fondene yter ikke støtte til tiltak som faller inn under det offentliges ansvar.

Ønsker du å gi et bidrag utenom donasjonsklassen, sett inn på konto 1607.43.15031. Merk med hvilket fond du ønsker å støtte:

  1. Fond for sosiale tiltak for barn som bor på krisesentrene
  2. Fond for sosiale tiltak for kvinner som bor på krisesentrene
  3. Fond for sosiale tiltak for å bedre livskvaliteten til ofre for menneskehandel

Det blir satt stort pris på alle bidrag!