Strømmestiftelsen er en norsk utviklingsorganisasjon som gir fattige mennesker i Sør hjelp til å klatre ut av fattigdom gjennom utdanning og mikrofinans.
Med andre ord: Hjelp til å hjelpe seg selv achat viagra 100mg.
Velkommen å støtte en god sak, alle drop-in inntekter går uavkortet til Strømmestiftelsen og deres arbeid!
I tillegg selger vi indiske smykker til halv pris, som også går til saken…