Om_Yoga

Om yoga

Yoga er vanskelig å forklare med ord. Det er snarere noe man opplever når forholdene ligger til rette. Når man opplever harmoni, fred og velvære med seg selv. Tradisjonelt betyr det å være i balanse med seg selv eller å ta seg sammen og kunne yte sitt beste når vanskelige oppgaver og situasjoner venter. Den klassiske definisjonen gitt av Patanjal er ”Yoga er tøylingen av sinnets flyktige mønstre”. Når vi virkelig lykkes med det og kan frigjøre oss fra alle sinneslidelser og motsetninger vi påvirkes av hviler vi naturlig i et dypere tilstand av yoga. Å kunne være totalt sentrert, oppleve likevekt i sinnet, i motgang så vel som medgang, og ikke formes av de ytre momenter, men snarere hvile i sitt eget naturlige tilstand av frid, det er yogaens store mål og hensikt. Opplevelsen av yoga er derfor ikke bare noe som skjer på en yoga matte eller i en treningssal, men snarere noe man tar til seg i hverdagen for et rikere og verdigere liv.

Patanjali var redaktøren av den klassiske skrift Yoga Sutras (ca. 200 f. Kr.)

 

Ashtanga yoga

For å kunne tilgodegjøre seg Yogaens edle prinsipper hjelper det naturligvis å kunne engasjere seg i trening, studier og lignende. Yoga kan være et filosofisk perspektiv, religiøst uttrykk, lek, kunst og mye annet, men det er først og fremst en praktisk tilnærming til livet. Et praktisk utøvende av disiplinen yoga fremmer derfor den personlige opplevelsen av det.

Her på Puro Yoga er vi veldig opptatt av at alle kan komme å trene yoga på en trygg og god måte.  Det beriker tilværelsen, gir sundt liv, nye perspektiver og vekker opp uendelige talenter og resurser i hvert enkeltindivid.

Vi tilbyr flere former for Yoga her på Puro, men vår hovedfokus er Asthanga Yoga. Dette er den personlige praksis til de fleste som jobber her og den mest dyptgående praksis vi har opplevd (så langt) som gir en direkte opplevelse av yoga  over tid. Om utført regelmessig vel å merke. Det er en fysik yogadisiplin som fortjener respekt ved å praktiseres på den tradisjonelle måten for å unngå skader. Lytt til din lærer og til dine egne begrensninger.

Vi ønsker gamle som unge, tykke og tynne, friske og syke, høye og lave, alle mennesker velkommen hit til Puro Yoga. Praktiserer dere regelmessig vil dere gradvis oppleve hvordan Yoga lever i oss alle. Ønsker man bare å praktisere noen gang i bland passer kanskje våre drop-in timer i Jivamukti yoga eller Yin/Myk yoga bedre.

På Puro Yoga underviser vi som sagt i hovedsak Ashtanga yoga, men vi har også andre tilbud som Gravid yoga, Barsel yoga, Ashtanga mamma, Barne yoga, Ungdoms yoga, Jivamukti yoga, Pilates, Yin yoga, Chanting, Meditasjon og Pranayama.

Ashtanga Yoga er en fysisk krevende yogastil, hvor pust, bevegelse og meditasjon forenes. Ashtanga yoga passer i prinsippet for alle. Man trenger ingen forkunnskaper, kun en yogamatte, lette klær, et åpent sinn og en god instruktør. Stilen er basert på flere tusen år gamle skrifter og tradisjoner. Fremlidne  Sri K. Pattabhi Jois (Guruji) fra Mysore i India, er mannen som utviklet denne yogaretningen og førte tradisjonen videre i moderne tid. Idag overtatt av hans datter Sharaswati og barnebarn Sharat Rangaswami. Det er en effektiv og er en utmerket form for trening, som gir økt kroppsbevissthet, løser opp spenninger, gir styrke, smidighet, energi og et rolig sinn. Det helhetlige perspektivet og dens positive effekter har gjort Ashtanga yoga veldig populær i de siste deseniet.

I utøvelsen av Ashtanga yoga er den subjektive opplevelsen et hovedfokus – i den forstand at de fysiske øvelsene er et hjelpemiddel for å utforske og utvikle sitt potensiale både fysisk og mentalt. Treningen baserer seg på en serie (“Primary Series”) bestående av ca. 50 stillinger/øvelser (asanas). Rekkefølgen av stillingene er nøye sammensatt. Hver asana forbereder for neste, og hvis man har tillit til denne disiplinen og praktiserer regelmessig vil man etter hvert høste fruktene av sin praksis. Et viktig kjennetegn ved Ashtanga yoga er vinyasa-prinsippet. Vinyasa betyr synkronisert pust- og bevegelsessystem, og bidrar til en dynamisk flyt mellom hver stilling, Noen opplever en meditativ tilstand i bevegelse.

Ashtanga Yoga bygger på åtte nivåer eller steg. Disse er:

Yama – som har fem underliggende nivåer: Ahimsa (ikke-vold), Satya (ærlighet), Asteya (ikke-stjele), Brahmacharya (continence), Aparigraha (ikke-begære)
Niyama – som også har fem underliggende nivåer: Saucha (purifiserende), Santosha (å være fornøyd), Tapas (disiplin), Swadhyaya (selv-ransaken), Ishwarapranidhana (overgi seg)
Asana – fysiske stillinger
Pranayama – Pusteøvelser hvor man lærer å kontrollere den vitale energien
Pratyahara – Trekke sansene tilbake
Dharana -Konsentrasjon
Dhyana – Meditasjon
Samadhi – Bliss/Kropp og sjel blir ett med alt rundt oss

Disse åtte skritt kan deles inn i to deler, de første fire kalles “eksterne” og krever stor egeninnsats for å beherskes tilfredstillende. Når man behersker de fire første skrittene, sies det at de siste “inverte” skrittende eller aspektene kommer lettere men over tid.

Selv om Yama og Niyama kommer først på listen er det gjerne det tredje skrittet man kommer i kontakt med, Asana eller fysiske stillinger. Men for å få til Asana optimalt må Yama og Niyama være på plass.

De fysiske posisjonene skaper en stabil base for å oppnå de resterende skrittene. De gir utøveren en god helse, eliminerer forstyrrelser forårsaket av sykdom eller et ustabilt sinn.

Når man begynner praktisere yoga vil man snart innse at de åtte skrittene ikke er i sekvens, men integrert med hverandre. Når man har en regelmessig fysisk asana praksis blir man bevisst på hvor viktige de første to skrittene er for praksisen. Hvordan man behandler seg selv og sin omgivelse får konsekvenser for hva man får ut av praksisen på yogamatten. Man begynner å kontrollere de vitale energiene, sansene trekkes innover, konsentrasjonen forbedres, en tilstand i meditasjon og bliss kommer spontant.

“If we practice the science of Yoga, which is useful to the entire human community and which yields happiness both here and hereafter – if we practice it without fail, we then attain physical, mental and spiritual happiness, and our mind will flow towards the self.”
Sri K. Pattabhi Jois

 

Åpningsmantra

Om
Vande Gurunam charanaravinde
Sandarshita svatmasukavabodhe
Nishreyase jangalikayamane
Samsara halahala mohashantyai

Abahu Purushakaram
Shankhacakrsi dharinam
Sahasra sirasam svetam
Pranamami patanjalim
Om

Om
I pray to the lotus feet of the supreme guru
Who teaches knowledge, awakening the great happiness of the Self revealed
Who acts like the jungle physician
Able to remove the delusion from the poison of conditioned existence

To Patanjali, an incarnation of Adisesa, white in colour with a thousand radiant
heads (in his form as the divine serpent, Ananta), human in form below the
shoulders, holding the sword of discrimination, a wheel of fire representing
infinite time, and the conch representing divine sound to him,
I prostrate.

Om