Vi er på nytt kastet ut på usikre farvann…

Behold flytvesten på, så ses vi igjen på Puro Yoga om tre uker!
Til dess møtes vi fr.om. mandag på Mysore morgen og kveld gjennom Zoom. Til forskjell fra i vår blir det nå på en mer interaktiv måte. Pernille underviser gjennom skjermen kl. 06.30-09.00, Astrid kl. 09-11.00 og Kristin kl. 16.30-18.30. Vi sender på nytt ut lenke og Id til zoom til alle med Års- og Månedskort. Alle som akkurat kjøpt Intro Mysore månedskort forlenger vi med tre uker. Våre faste kurs gjør pause og fortsetter i desember og januar.

I tillegg fortsetter vi med Yin yoga live-stream på vår Facebook side på mandager med Astrid og onsdager med Minka, samt Ashtanga Mysore ledet med Vedran på fredager. Disse klasser er åpne for alle.

Vi vil takke alle elever for støtte, oppmøte og engasjement i denne uforutsigbare corona-tiden. Nå om noen gang praktiserer vi YOGA. Vi lever i stendig forandring, så la oss også ta denne bølgen  sammen!

Vi ses på matten i desember, til dess via skjerm.

Namaste,

Purogjengen