Informasjon om endring av rutiner
Fra og med 1.juli 2019 endrer vi litt på rutinene rundt frysing av abonnement/ årskort hos oss. Vi vil fortsatt tilby 8 ukers frysing i løpet av året for alle som har årsabonnement hos oss, men fra sommeren blir det kun mulig å fryse abonnementet minimum to uker av gangen. Hovedgrunnen til denne endringen er at det har vært flere episoder hvor kortere pauser i abonnementet skaper problemer med de automatiske månedsbetalingene.
Gjelder det lenger yogareiser er vi i stedet fleksible med å fryse årsabonnement lenger enn 8 uker per år. I forbindelse med skader og sykemelding er vi også fleksible hvis man kan vise til legeerklæring.
Vi krever fortsatt at frysinger meldes om på forhånd, skriftlig til: info@puroyoga.no
Med vennlig hilsen
Puro team