Vårt flotte korkgulv trenger å fikses litt på. I denne anledning er vi nødt å stenge studioet for å kunne utføre nødvendige arbeid. Vi velger å gøre dette når det er roligere i shalaen pga. felles ferien, men beklager selvfølgelig ulempen til dem som er hjemme. Dette er et spesialtilfelle, og vi gleder oss til å se resultatet etter disse to dager.
We need to do some maintaining work on our floor in the shala, and have to close the studio during two days.
We appologies for the inconveniance it might cause, and look forward to see the result.