Alle de konfrontasjonene som oppstår på yogamatten, om det er at man føler seg stiv, hard, myk, slapp, sterk, svak, redd, kvalm….osv er manifestasjoner av opplevelser og erfaringer fra livet vi har levd og lever.

For å støtte disse “møtene” på matten,  og ta yogapraksisen til et dypere nivå, kan man finne stor støtte i de to første grenene av Ashtangayoga – Yama og Niyama.

Yama og Niyama kan forståes som etisk og moralske rettningslinjer: som feks, – det å være sann,

– Ikke være voldlig i dine handlinger eller tanker om deg selv eller andre .

– Praktisere tilfredshet med det som er.

– Måteholdenhet,  ikke ta mer en du har behov av.

– Ikke misunne andre.

Disse holdepunktene er blant noe av det Yama og Niyama oppfordrer til!

Når man praktiserer Yama og Niyama må man ta seg selv på alvor å være åpen for endringer selv om det ikke alltid oppleves som noe godt – stort sett det motsatte – for så å komme til en større frihet og glede – for så igjen en ny ransakelse….. Slik utfolder en yogapraksis seg.

Det som er så fint er at praksisen på matten da kan være en øvelse på selve livet – For det er selve livet som er den virkelige disiplinen!

God yogapraksis!
hilsen
Pernille

PS. Karin Meland skal holde en workshop siste søndagen i November som berører dette tema  – Ashtanga Vinyasa Yoga som fysisk, mental og spirituell praksis.
Hold av det kommer mer info om det på hjemmesiden veldig snart.

© Fotograf Nicki Twang – www.twang.no