Alle våre drop-in klasser går som vanlig i vinterferien, unntatt formiddagsklassene (Yoga base & Power lunsj). Begge morgenklassene i Jivamukti yoga går som vanlig i uke 8. Alle faste kurs har pause samme uke.