Yoga er en rik tradisjon som strekker seg langt tilbake i tid. Ifølge de klassiske yogatekstene er det en visdom som er gitt til menneskene av gudene ved menneskehetens begynnelse og som bringer mennesket til sitt ytterste potensiale.

Yoga som treningsform eller yoga som asanaspraksis er det aspektet av yoga som de fleste er kjent med, men yoga innebærer mye mer enn asanas. Asanaspraksis er bare en liten del av hva yoga er. Yoga er en moksha-shastra; en filosofi om frigjøring, og viser hvordan vi kan frigjøre oss fra den begrensende forestillingen om hvem vi er. Yoga som lære er beskrevet i flere tekster, men klassisk yogafilosofi presenteres av Patanjali i hans Yoga Sutras. Der går praksis og teori hånd i hånd. Yoga er en mental tilstand som må oppleves, derfor er teoretisk kunnskap om yoga ikke nok. Men for å oppnå en dypere forståelse av yoga, trengs ulike typer praksis som er beskrevet i filosofien, derfor fungerer filosofien som en veiviser som gjør at vi ikke går oss vill på veien og at vi faktisk nærmer oss målet.

Yoga som filosofi gir dybde i forståelsen av yoga som praksis og vil gi nye perspektiver og ny innsikt også i asanaspraksisen.

F.O.M DENNE UKEN HAR VI ENDELIG GLEDEN AV Å TILBY REGELMESSIGE YOGAFILOSOFIKLASSER PÅ PURO !!!!!

– Tidspunkt : Tirsdager kl 19.00 med Karin Mæland.

© Fotograf Nicki Twang – www.twang.no