Resepsjon

e-post: info@puroyoga.no
Telefon: 22 12 30 30

Pernille Bønkan Kvam

Instruktør- og timeplanansvarlig
e-post: pernille@puroyoga.no
Telefon: 414 79 311

Astrid Riddervold

Daglig leder
e-post: astrid@puroyoga.no
Telefon: 922 267 00

Karianne Asp

Regnskap/økonomiansvarlig
e-post: karianne@puroyoga.no
Telefon: 22 12 30 30