Mysore style: (alle nivåer)
Stille praksis i eget tempo – den tradisjonelle måten å praktisere Ashtanga yoga på som det læres ut i Mysore, India.  Dette er klassen der du utvikler din personlige praksis. I en Mysore klasse praktiserer du sammen med utøvere på ulike nivåer. Kom når det passer innenfor det tidsrommet som står på timeplanen og rull ut matten stille og rolig. Hver utøver praktiserer så langt ut i serien som de har lært, og læreren gir hjelp og justeringer tilpasset til den enkelte. Du vil bli gitt nye stillinger når du behersker de foregående. Du behøver ikke å ha kommet spesielt langt for å delta på denne klassen. Det holder at du har et ønske om å lære deg serien og det er selvfølgelig lov å spørre om hjelp underveis. Instruktør og elev bygger opp tillit til hverandre på en mer individuell måte enn hva som lar seg gjøre på ledede klasser. Jo oftere du praktiserer, jo lettere og fortere vil du lære! Navnet kommer fra byen Mysore i India hvor Sri K. Pattabhi Jois (Guruji) drev sitt Ashtanga Yoga Research Institute. Hans barnebarn Sharat og datter Saraswathi driver det i dag.

Om morgenen før kl. 08.00 er det ingen i resepsjonen. Man scanner kortet i rersepsjon og tar med sitt klippekort/månedskort inn på matten eller sier fra til instruktøren at man vil betale drop-in etterpå. Ruller stille ut sin matte uten å forstyrre de som allerede er igang med sin praksis. Er man ny gir man et tegn til instruktøren som er klar for å veilede fra ca kl. 06.30, at man trenger ekstra oppfølging. Mysore timen varer til kl. 11.00. Den siste halvtimen er uten instruktør, hvor man gjør de avsluttende øvelsene og avslapning i Shala II eller III. På søndag morgen er det felles start kl 08.30. Husk å fortelle instruktøren om du har noen skader eller av andre årsaker ikke kan gjøre noen øvelser en dag. Du er selv din viktigste lærer så vær tydelig overfor instruktøren så vil dere sammen finne den optimale praksisen for deg.

Denne form for yogautøving krever regelmessig praksis, helst hver dag el min. 3 dager i uken. På den måten bygger instruktør og elev opp tillit til hverandre og kan veiledes inn i en trygg og individuell praksis.
2,5 – 5 t. klasser drop-in. Kom det klokkeslett som passer best for deg innenfor kl. 06-11.00 om morgenen el. 16.00-18.30 om ettermiddagen.
Klippekort, drop-in eller månedskort. Nybegynnere tilbys å kjøpe et 1-mån. kort ti halv pris hvis eleven møter opp minimum 3 ganger i uken. “Intro-Mysore 1 måned”: 900.-.