Vår timeplan (schedule)

Vanlig sommer timeplan er i rute fr.om. mandag 15. juni – 16. august

Egen invitasjon til Zoom-klasser om morgenen i tillegg til klasser på Puro, for de som har Årskort.
Har du ikke kort hos oss, men allikevel ønsker å følge våre  2 live-stream-FB-klasser el. 2 uteklasser,
v.v gi oss gjerne et bidrag til vårt Vipps-Bedrift nr.: 601 993